Pro naše klienty v případě jejich zájmu zpracováváme hygienické a sanitační plány. Tuto službu provádíme pro naše klienty bezplatně. 

Sanitační plány zjednodušují orientaci personálu v rámci používání konkrétních čisticích prostředků. Obsahem je grafický přehled produktů včetně popisu, dávkování a způsobu aplikace. Jednotlivé zóny úklidu jsou od sebe barevně rozlišeny (zelená = podlahy, modrá = povrchy, červená = sanita apod.).

Sanitační plán - vzor

Proč používat hygienické a sanitační plány?

 • Jedná se o zjednodušenou grafickou podobu technologických postupů při provádění čištění a sanitace.
 • Zjednodušují orientaci personálu při provádění čištění a sanitace.
 • Snižují chybovost personálu při provádění úklidových prací.
 • Umožňují jednoduché zaškolení nového úklidového personálu.
 • Usnadňují organizaci a provádění samotného čištění a sanitace.
 • Jsou pozitivně vnímány ze strany státních kontrolních orgánů.

Co je obsahem hygienického a sanitačního plánu?

 • Plocha, podlahy, předměty apod., které mají být uklízeny.
 • Přípravek(-y), který(-é) se používá(-jí) k čištění či sanitaci.
 • Definice účelu použití jednotlivých přípravků.
 • Ředění produktů.
 • Popis aplikace produktů.
 • Uvedení četnosti provádění úklidových úkonů.
 • Informace týkající se bezpečného zacházení s jednotlivými přípravky.

Jste našimi zákazníky nebo se chcete stát našimi zákazníky a máte zájem o naše služby v této oblasti? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme!

Hygienické a sanitační plány jsme schopni zpracovat pro většinu segmentů trhu:

 • logistická a obchodní centra
 • administrativa
 • úklidové služby
 • průmyslové podniky
 • hotelové a restaurační provozy
 • domovy důchodců, ÚSP
 • lázeňství
 • bazény, sportovní centra
 • školství
 • zdravotnictví